the art of riding

HOME

 

BEDRIJFSADVIES
Een gezond bedrijf voor een gezond paard

 

In dit plan leg ik mijn adviezen neer voor veranderingen, aanpassingen en/of investeringen die jouw bedrijf naar een hoger plan tillen. Zoals kosten besparen, de effici├źntie verhogen, het welzijn van de paarden verbeteren, de kans op blessures reduceren en meer klanten aantrekken. Paardenmanagement Dit behelst een geschreven advies hoe het stallencomplex verbeterd kan worden qua logistiek en gebruik, hoe blessures gereduceerd of voorkomen kunnen worden, hoe het voerbeleid verbeterd kan worden, enzovoorts. Planning en indeling van het stallencomplex Bent je van plan nieuwe stallen te bouwen of wil je de huidige aanpassen? Ik help je met de opzet van goede stallen en boxen en de indeling van het bijbehorende land. Samen kijken we naar het businessmodel en de manier waarop de nieuwste vereisten voor het paardenwelzijn en workflow kunnen worden ge├»mplementeerd.

 

Als Kaderfunctionaris Paardenhouderij en Management geef ik advies aan personen die een bedrijf willen opstarten of al een bedrijf runnen maar ergens vastlopen. Ik maak een businessplan en doe voorstellen ter verbetering van het management en de optimalisatie van het stallencomplex. Businessplan Wil je een bedrijf beginnen? Ik kan hulp bieden door bv. het businessplan op te stellen. Hiermee bepaal je je doelen en plannen, de haalbaarheid hiervan, en de consequenties die daaraan verbonden zijn. Meestal is een goed geschreven businessplan een vereiste voor de presentatie van je bedrijf en de financiering door een bank. Optimalisatieplan Voor bestaande bedrijven maak ik een optimalisatieplan inclusief een SWOT analyse (Strength, Weakness, Opportunities, Threats, oftewel de sterke punten, de zwakke punten, de voordelen en de nadelen).